fbpx

Dzień dobry!

Dziękujemy za zawarcie umowy za pośrednictwem strony mindcloud.pl. Niniejsza wiadomość stanowi potwierdzenia zawarcia umowy.

Dane podmiotu realizującego kurs

DANE-SKLEPU

Szczegóły Twojego zamówienia

DETALE-ZAMOWIENIA

Realizacja usługi

Kurs zostanie zrealizowany zgodnie z informacjami podanymi na stronie mindcloud.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy (prawo zwrotu)

Jeżeli zawarłeś umowę jako konsument, przysługuje Ci prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych od jej zawarcia. W tym celu, musisz poinformować nas o swojej decyzji, np. przesyłając stosowną informację w postaci wiadomości e-mail.

Reklamacje

Jeżeli chcesz złożyć reklamację dotyczącą kursu, prześlij ją na adres EMAIL-SKLEPU.
Ustosunkujemy się do złożonej przez Ciebie reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam jej.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Jeżeli jesteś konsumentem, masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, masz możliwość zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu, skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Regulamin i polityka prywatności

Dla Twojej wygody podajemy linki do dwóch ważnych dokumentów:

  1. Regulamin – https://mindcloud.pl/regulamin
  2. Polityka prywatności – https://mindcloud.pl/politykaprywatnosci

Dziękujemy za okazane zaufanie!
Zespół mindCloud