WROCŁAW – WSTĘP DO PROGRAMOWANIA 2023/2024 – NENCKIEGO 138 – PONIEDZIAŁEK – 16:30 – 18:00

Pełna cena zajęć: zł

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 28 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Kurs rozpocznie się od października 2023 i potrwa do czerwca 2024.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych kurs zostanie zrealizowany w formule online zgodnie z zakładanym harmonogramem i sylabusem. Przewidujemy możliwość odrabianek online dla dzieci objętych kwarantanną. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w zajęciach (miesięczny termin wypowiedzenia).

Zaliczka: 199,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

WSTĘP DO PROGRAMOWANIA 7 do 8 lat

Wstęp do programowania” to kurs, który rozwija myślenie algorytmiczne i podstawowe umiejętności matematyczne niezbędne do dalszej nauki programowania oraz uczy programowania prostych czynności. Dzieci poznają podstawy geometrii i opisywania położenia w przestrzeni przy użyciu współrzędnych. Uczą się elementów logiki AND, OR, NOT oraz analizy sytuacji. Na specjalnie zbudowanych mapach, uczniowie tworzą krótkie programy z użyciem pętli i warunku w blokowym języku programowania Minecraft Education Edition. Przyjazne środowisko gry jaką jest Minecraft umożliwia dzieciom rozwój kreatywności oraz nowych pasji.

Wszystko to pod okiem trenerów, którzy pomagają z każdym napotkanym problemem i wspierają uczniów podczas rozwiązywania zadań

Plan KURSU

 1. Odbicie lustrzane – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemówgeometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami,
 2. ZOO safari – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji
 3. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego,
 4. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość,
 5. Równoległa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)
 6. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności),
 7. Gorąca pustynia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d.
 8. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel
 9. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych,
 10. Zaginiona biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d,
 11. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności,
 12. Atlantyda – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów,
 13. Wycieczka do muzeum – powtórzenie zagadnień z I semestru, konkurs myślenia algorytmicznego,
 14. Podstawy kodowania – planowanie ruchów robota z językiem blokowym programowania Minecraft Education,
 15. Żółwie morskie – programowanie powtarzających się czynności, wprowadzenie pętli
 16. W jaskini nietoperzy – programowanie w pętli c.d.,
 17. Na ratunek niedźwiedziom polarnym – zapoznanie z pętlą WHILE,
 18. Naturalne środowisko pandy – zapoznanie z warunkiem IF,
 19. Wilki szare – programowanie z wielokrotnym użyciem pętli,
 20. Życie pod wodą – programowanie z wielokrotnym użyciem pętli c.d.,
 21. Powtórzenie wiadomości o biomach – podsumowanie zagadnień z blokowym językiem programowania Minecraft Education,
 22. Co to za ocelot? – wprowadzenie do sztucznej inteligencji w Minecraft Education, definiowanie rozpoznawania wzorców,
 23. Mapowanie terenu – korzystanie z algorytmów uczenia maszynowego,
 24. Zrównoważona hodowla – jak działa przewidywanie,
 25. Obserwacje oceanów – uczymy AI nawigować,
 26. Raport z podróży – podsumowanie wiadomości z Minecraft Education i sztucznej inteligencji,
 27.  Jakość wody – wykorzystanie AI do prowadzenia badań,
 28.  Przyszłość programowania – podsumowanie i pokaz możliwości programowania w Minecraft Education oraz innych języków programowania.

 

 

Zajęcia stacjonarne odbywają się przy ul.Nenckiego 138 (blisko restauracji Woła’wina, Ołtaszyn). Kliknij tutaj, żeby zobaczyć gdzie dokładnie.

Czy podpisujemy umowę?

Tak, elektronicznie. Umowę zawieramy w momencie rezerwacji miejsca na kursie po wpłaceniu zaliczki – wtedy na podany adres email przyjdzie wygenerowane potwierdzenie zawarcia umowy na odległość, która na pierwszej stronie zawiera dane dotyczące realizacji konkretnego kursu oraz regulamin

Przy zawieraniu umowy na odległość przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni z pełnym zwrotem zaliczki. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy do rozpoczęcia zajęć pozostało mniej niż 7 dni. 

Jak wygląda harmonogram płatności? Czy można płacić w ratach?

Formę płatności wybierają Państwo podczas rezerwacji miejsca. Niezależnie od wybranej formy płatności, kwota za kurs jest niezmienna. Przy zapisie na kurs wpłacają Państwo zaliczkę na poczet ostatniej raty zajęć – zaliczka wchodzi więc w całość kwoty za kurs.

Pozostałe należności mogą Państwo zapłacić:

? jednorazowo – 1.840 zł płatna do końca października 2023;

?podzielić na dwie płatności semestralne  – 920 zł do końca października 2023 oraz 920 zł do końca lutego 2024;

?podzielić na 8 równych rat po 230 zł każda, płatna do 5-ego dnia miesiąca: październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj.

?naliczone wcześniej rabaty (np. za polecenie lub zapisanie rodzeństwa) odliczamy od przedostatniej raty 

Co się stanie w przypadku zamknięcia szkół lub obostrzeń epidemiologicznych uniemożliwiających zajęcia stacjonarne?

W sytuacji pojawienia się obostrzeń rządowych dot. prowadzenia zajęć pozalekcyjnych kurs będzie kontynuowany w formule online – harmonogram, godziny i zakres spotkań pozostaną takie same jak w przypadku zajęć stacjonarnych. Nasi trenerzy połączą się live z kursantami i przeprowadzą zajęcia. Do uczestnictwa zajęć w tej formule niezbędny będzie komputer z dostępem do internetu, przydadzą się także słuchawki. Wymagania sprzętowe znajdują się pod linkiem: kliknij i sprawdź swój sprzęt

Zajęcia online będą miały charakter maksymalnie zbliżony do zajęć stacjonarnych – zakłada to więc realizację podręczników i przechodzenie map z wyzwaniami w Minectaft. Kursanci, którzy nie posiadają swojej kopii gry Minecraft, otrzymają ją od nas. Dzięki temu będą mogli dalej uczyć się programowania w swojej ulubionej grze. 

Czym różnią się zajęcia online od stacjonarnych?

Przede wszystkim miejscem zajęć – zajęcia stacjonarne odbywają się w naszej placówce; zajęcia online odbywają się we własnym domu; dzieci łączą się z trenerami przez internet. Programy kursów w obu wersjach pokrywają się i posiadają te same cele merytoryczne.

Zajęcia online są wygodne dla rodziców, którzy chcą ograniczyć przebywanie dziecka wśród innych osób (z powodu pandemii), mają utrudniony dojazd lub najzwyczajniej preferują taką formę.

Co jeżeli opuszczę jakieś zajęcia stacjonarne?

Staramy się zapewnić grupy, w których mogą Państwo odrobić zajęcia. Im wcześniej będziemy wiedzieć, że nie mogą być Państwo na zajęciach (np. w związku z wyjazdem czy chorobą), tym więcej możliwości odrobienia danego spotkania będziemy mogli zaproponować. W wyjątkowych sytuacjach związanych z sytuacją epidemiologiczną i np. kwarantanną uczestnika kursu przewidujemy możliwość odrabiania zajęć online (spotkanie live z trenerem). 

Jak wygląda rezygnacja z zajęć?

Jeżeli podczas zajęć stwierdzicie Państwo, że kurs nie odpowiada dziecku lub z innych przyczyn np. zdrowotnych nie możecie w nim uczestniczyć, możecie z niego zrezygnować, rozwiązując umowę. Zgodnie z naszym regulaminem, należy to zrobić pisemnie (najlepiej mailowo na biuro@edu-me.pl). Umowa ma miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. To znaczy, że wypowiadając umowę np. na początku czy pod koniec listopada, obowiązuje ona do końca grudnia. Do tego czasu dziecko może chodzić na zajęcia, a Państwo są zobowiązani do zapłaty rat przypadających w tym terminie.

Jeżeli zdarzy się taka sytuacja, to prosimy jednak najpierw o kontakt. Dzieci rzadko rezygnują z naszych zajęć, a jeżeli – jest to zazwyczaj kwestia niedopasowania treści kursu. Postaramy się wtedy poprosić trenera o bardziej indywidualne podejście lub zaproponujemy grupę z bardziej odpowiednim materiałem.

Czy zadajemy prace domowe? Czy dziecko poza kursem dalej może pracować na naszych materiałach?

Nie zadajemy prac domowych, ale zadania dla chętnych, którzy wyjątkowo zaangażowali się w programowanie. Na bardziej zaawansowanych etapach kursu możliwości pracy w domu są w zasadzie nieograniczone, a wystarczy w zasadzie ściągnąć odpowiednie programy, które prowadzący podpowiedzą na zajęciach.

Co jeżeli dziecko będzie sobie radziło za słabo lub zbyt dobrze?

Zdajemy sobie sprawę, że każdy uczy się inaczej i nowe treści mogą okazać się zbyt trudne lub zbyt łatwe. Żeby dobrze wybrać kurs dla dziecka, sugerujemy zapisać się na zajęcia pokazowe – służą one m.in. temu, żeby prowadzący doradzili, na który kurs lepiej wysłać dziecko. Z doświadczenia wiemy, że gdy dziecko jest pomiędzy poziomami kursów, to lepiej żeby chodziło na ten, na którym radzi sobie dobrze – w ten sposób umiejętności związane z programowaniem zostaną solidnie ugruntowane a dziecko będzie czerpało dużo satysfakcji z zajęć. Wolimy żeby dzieci były dobrze przygotowane do trudniejszego kursu, dzięki czemu poradzą sobie na nim lepiej a niżeli miałyby się zniechęcić, bo coś okaże się za trudne.

Na samych zajęciach zdarza się też tak, że jedna osoba zrobi zaplanowane zadania sprawniej niż inne. Nie będzie się wtedy nudzić! Nasi trenerzy zawsze mają w zanadrzu zadania dla ambitnych, czyli takie, które stanowią większe wyzwanie dla uczestnika zajęć. Dla super ambitnych mamy też zadania umieszczone na kanale YouTube.

A jeżeli na zajęciach dziecko nie radzi sobie samemu to nasi trenerzy pomogą indywidualnie a w sytuacjach, gdy to też nie pomoże – zaproponujemy prostszy kurs żeby podszlifować brakujące umiejętności.

Czy rodzic na zajęciach zostaje z dzieckiem czy ma wyjść?

Z naszego doświadczenia wiemy, że dzieci lepiej pracują, gdy rodzica nie ma obok ? Mniej się obawiają niepowodzenia i więcej czerpią z pracy grupowej. Dlatego podczas zajęć, sugerujemy żeby zostawić dziecko na zajęciach. Zajęcia, na które dzieci przychodzą z rodzicami to zajęcia pokazowe oraz ewentualnie ostatnie w danym kursie (żeby dzieci mogły się pochwalić swoimi pracami).

Na który kurs mam zapisać dziecko?

Jeżeli zapisują się Państwo na nasze zajęcia pierwszy raz i mają Państwo młodsze dziecko, dobrze sugerować się przedziałem wiekowym kursów – Wstęp do Programowania dla dzieci 7-8 lat, Podstawy Programowania 8-10 lat. Dzieciom, które nie miały jeszcze styczności z programowaniem, nie proponujemy trudniejszych kursów. Jeżeli obawiają się Państwo, że Wstęp będzie za prosty lub Programowanie za trudne, najlepiej zapisać się wcześniej na nasze zajęcia pokazowe, na których nie tylko można zobaczyć, jak wyglądają nasze zajęcia, ale i sprawdzić, który kurs pasuje do dziecka. Czasami lepiej, żeby dziecko poszło na nieco prostszy kurs – nie zrazi się wówczas niepowodzeniami, będzie się czuło pewniej i za rok wkroczy odważnie na kolejny etap,

Jeżeli są Państwo z nami już kolejny rok, powinniście dostać pod koniec zajęć Kartę Opisową ucznia, gdzie prowadzący sugerują kolejny etap nauki. Jeżeli nie mają Państwo tej karty, prosimy o kontakt z biurem pod adres biuro@edu-me.pl – sprawdzimy, jaki kurs zasugerował prowadzący.

Co trzeba mieć ze sobą na zajęciach?

Uśmiech i pozytywne nastawienie ? Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały oraz sprzęt. Każde dziecko pracuje przy indywidualnym stanowisku komputerowym, dostaje materiały do swojego segregatora. Segregator nosimy z zajęć na zajęcia, ponieważ często odwołujemy się do wcześniejszych lekcji.

Czy zapisując więcej niż jedno dziecko mogę liczyć na zniżkę?

Oczywiście! Zapraszamy do kontaktu z biurem pod numerem telefonu 500 832 960  lub mailem biuro@edu-me.pl, aby zweryfikować rabat.

Przewidywane rabaty:

?Każdy rodzic, który korzystał w poprzednim roku szkolnym z innych naszych kursów, otrzymuje rabat w wysokości 50 zł

?Każdy rodzic, którzy rekomendował innym nasze kursy, a za ich sprawą z naszej oferty skorzystały dwie kolejne osoby, otrzymują rabat w wysokości 50 zł

?Rabaty za polecenie i korzystanie z usług sumują się – odliczamy je od przedostatniej raty kursu

?Warunkiem odliczenia rabatu jest terminowe regulowanie płatności.

Czy w okolicy świąt zajęcia się odbywają?

Zazwyczaj nie. Staramy się tak układać harmonogram zajęć, żeby umożliwić Państwu spokojne wyjazdy i powroty związane z okresem świątecznym czy długimi weekendami. Dlatego czasami nawet nieco na wyrost mamy w harmonogramie zaplanowaną przerwę.