WOK Piaskowa- Góra ŚRODA 18:00-19:30- Podstawy Programowania

Pełna cena zajęć: 1400 zł

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Kurs rozpocznie się w październiku 2021 i potrwa do maja/czerwca 2022.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych kurs zostanie zrealizowany w formule online zgodnie z zakładanym harmonogramem i sylabusem. Przewidujemy możliwość odrabiania online dla dzieci objętych kwarantanną. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w zajęciach (miesięczny termin wypowiedzenia).

Zaliczka: 200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA 8 DO 10 LATMinecraft daje praktycznie nieograniczoną możliwość kreacji i realizacji własnych scenariuszy rozgrywki. Dzięki tej właściwości staje się czymś więcej niż zabawą – może być potraktowany, jako uniwersalne środowisko edukacyjne, w którym dzieci zdobędą wartościowe kompetencje społeczne oraz będą się uczyć poprzez działanie i eksperymentowanie. W związku z tym, traktujemy Minecraft jako narzędzie, formę. Nasze zajęcia mają przede wszystkim charakter edukacyjny, i takie właśnie treści prezentujemy dzieciom w świecie, który bardzo lubią i dobrze znają – w świecie gry Minecraft.

Na zajęciach z Podstaw Programowania zapoznamy się z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Uczestnicy będą tworzyć algorytmy w języku blokowym LUA. Na każdym spotkaniu najpierw pracujemy z podręcznikiem, a potem uczymy się podczas gry w Minecraft na mapach edukacyjnych. Grając na serwerze wykonujemy zadania rozwijające cyfrowe kompetencje społeczne.

Wszystko to pod okiem trenerów i programistów, którzy pomagają z każdym napotkanym problemem.

Plan KURSU

 1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego,
  2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota,
  3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT,
  4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT,
  5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF,
  6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT,
  7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach,
  8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE,
  9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO,
  10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji,
  11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji,
  12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów,
  13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru,
  14. ZAMEK PROGRAMISTY – wykorzystanie REPEAT, IF, WHILE do rozwiązania zagadek,
  15. FABRYKA LOGIKI – wprowadzenie do mechanizmów redstone,
  16. TNT Challenge – BRAMKI logiczne i redstone: AND,
  17. Być albo nie być? – BRAMKI logiczne i redstone: OR,
  18. Trudne decyzje – wprowadzenie konstrukcji ELSE IF,
  19. Jeżeli jeżeli? – Rozbudowane programy z IF (warunek w warunku),
  20. Zmieniaj zmienne! – zmienne wprowadzenie,
  21. Liczby budują – PĘTLA FOR i zastosowanie zmiennych,
  22. Las informacji – zaawansowane programy ze zmiennymi,
  23. Mój los w Twoich rękach – zmienne losowe,
  24. Kreatywny programista – tworzenia autorskich kodów z użyciem wiedzy z całego roku,
  25. Spotkanie powtórkowe z całego semestru – konkurs programistyczny,
  26. Wielki finał II – spotkanie z programowaniem tekstowym – wprowadzenie do kursu dla
  zaawansowanych.

Władysława Broniewskiego 65A