SOSNOWIEC-WSTĘP DO PROGRAMOWANIA – Partyzantów 11 – CZWARTEK 16.25-17.55 2022/2023

Pełna cena zajęć: 1800 zł

Koszt kursu to 1.800zł = 225zł zaliczka + 7 x 225zł płatności miesięczne

 

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Kurs rozpocznie się w październiku 2022 i potrwa do maja 2023.

Na zajęciach ze wstępu do programowania dla dzieci ćwiczymy myślenie algorytmiczne (porządkowanie informacji, kodowanie i dekodowanie, planowanie sekwencji działań, rozpoznawanie wzorców, analiza) oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.

Zajęcia będą się odbywały w budynku przy ul.Partyzantów 11, I piętro

Zaliczka: 225,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

Plan KURSU

 

 1. Misja Pitagorasa – wprowadzenie do zajęć, działania na liczbach, zadania logiczne,
 2. Szukamy kolorów i świateł – analiza informacji (prawda/fałsz), działania na liczbach, obliczanie zapotrzebowania,
 3. Nie do pary – pojęcie parzystości, określanie cech wspólnych obiektów,
 4. To co najważniejsze – abstrahowanie, szukanie zależności między obiektami, porządkowanie obiektów ze względu na zadany parametr,
 5. Zbiórka! – wprowadzenie do zbiorów, porządkowanie danych, kategoryzowanie,
 6. Kierunek na kierunek – ustalanie położenia obiektów, proste algorytmy z ćwiczeniem kierunków (prawo/lewo),
 7. Dwa wymiary – wprowadzenie do współrzędnych x,y,
 8. Po kolei – odkrywanie zasady kolejności, szukanie wzorów i uzupełnianie schematów,
 9. Coś tu nie gra – rozpoznawanie brakujących elementów ciągów, abstrahowanie, zadania logiczne,
 10. Tajemniczy Rzym – wprowadzenie do kodowania, symboliczne przedstawianie informacji, liczby rzymskie,
 11. Świątynia matematyki – szyfry c.d., symboliczne przedstawianie informacji, analiza informacji w kategorii prawda/fałsz
 12. Zagadkowe szyfry – szyfrowanie i deszyfrowanie informacji, podążanie zgodnie z ciągiem instrukcji,
 13. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru,
 14. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami,
 15. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji
 16. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego,
 17. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość,
 18. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)
 19. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności),
 20. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d.
 21. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel,
 22. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych,
 23. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d,
 24. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności,
 25. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów,
 26. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego,

 

Zajęcia będą się odbywały w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11, przy recepcji w lewo, I piętro