SOSNOWIEC – PODSTAWY PROGRAMOWANIA -Partyzantów 11 – PONIEDZIAŁEK 18.00-19.30

Pełna cena zajęć: 1740 zł

Kurs rozpoczyna się od marca 2020 i kończy w grudniu 2020.

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Dzięki dodatkowym materiałom na naszym kanale YT mogą ćwiczyć zdobyte umiejętności w domu.

Zajęcia będą się odbywały w budynku przy ul.Partyzantów 11, II piętro

Zaliczka: 200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA
warsztaty dla dzieci 8-10 lat w świeci gry Minecraft

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Tworzenie algorytmów w języku blokowym LUA.
Warsztaty realizujemy w trybie rocznym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Każde spotkanie to praca z podręcznikiem (15 min. bez komputera) i mapa edukacyjna w świecie gry Minecraft oraz zadania rozwijające kreatywność (75 min. praca na komputerze). Dzięki dodatkowym materiałom na naszym kanale YT mogą ćwiczyć zdobyte umiejętności w domu.

Plan KURSU

 1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego,
  2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota,
  3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT,
  4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT,
  5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF,
  6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT,
  7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach,
  8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE,
  9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO,
  10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji,
  11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji,
  12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów,
  13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru,
  14. ZAMEK PROGRAMISTY – wykorzystanie REPEAT, IF, WHILE do rozwiązania zagadek,
  15. FABRYKA LOGIKI – wprowadzenie do mechanizmów redstone,
  16. TNT Challenge – BRAMKI logiczne i redstone: AND,
  17. Być albo nie być? – BRAMKI logiczne i redstone: OR,
  18. Trudne decyzje – wprowadzenie konstrukcji ELSE IF,
  19. Jeżeli jeżeli? – Rozbudowane programy z IF (warunek w warunku),
  20. Zmieniaj zmienne! – zmienne wprowadzenie,
  21. Liczby budują – PĘTLA FOR i zastosowanie zmiennych,
  22. Las informacji – zaawansowane programy ze zmiennymi,
  23. Mój los w Twoich rękach – zmienne losowe,
  24. Kreatywny programista – tworzenia autorskich kodów z użyciem wiedzy z całego roku,
  25. Spotkanie powtórkowe z całego semestru – konkurs programistyczny,
  26. Wielki finał II – spotkanie z programowaniem tekstowym – wprowadzenie do kursu dla zaawansowanych.

 

Zajęcia będą się odbywały w Sosnowcu przy ul. Partyzantów 11, przy recepcji w prawo, II piętro mapka