Skierniewice – Wstęp do programowania- Sobota 9:30 – semestr 2

Pełna cena zajęć: 720 zł

Zaliczka: 180,00 

TYLKO 2 WOLNE MIEJSCA!

Plan KURSU

13. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru,

14. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami,

15. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji

16. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego,

17. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość,

18. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)

19. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności),

20. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d.

21. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel,

22. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych,

23. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d,

24. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności,

25. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów,

26. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego,

Szkoła Podstawowa nr 9 w Skierniewicach

Są to warsztaty semestralne, kurs składa się z 13 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Kurs rozpocznie się w 06.02.2021 i potrwa do czerwca 2021. Dzieci dołączą do istniejącej grupy, na co pozwala program kursu.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych kurs zostanie zrealizowany w formule online przez trenerów z naszego ośrodka zgodnie z zakładanym harmonogramem i sylabusem. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w zajęciach (miesięczny termin wypowiedzenia).