Skierniewice – Wstęp do programowania- Poniedziałek 17:00

Pełna cena zajęć: 1800 zł

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 28 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1.5 godziny.

Kurs rozpocznie się z końcem września 2023 i potrwa do czerwca 2024.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w zajęciach (miesięczny termin wypowiedzenia).

Zaliczka: 200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

Plan KURSU

1. Misja Pitagorasa – wprowadzenie do zajęć, działania na liczbach, zadania logiczne,

2. Szukamy kolorów i świateł – analiza informacji (prawda/fałsz), działania na liczbach,

obliczanie zapotrzebowania,

3. Nie do pary – pojęcie parzystości, określanie cech wspólnych obiektów,

4. To co najważniejsze – abstrahowanie, szukanie zależności między obiektami, porządkowanie

obiektów ze względu na zadany parametr,

5. Zbiórka! – wprowadzenie do zbiorów, porządkowanie danych, kategoryzowanie,

6. Kierunek na kierunek – ustalanie położenia obiektów, proste algorytmy z ćwiczeniem

kierunków (prawo/lewo),

7. Dwa wymiary – wprowadzenie do współrzędnych x,y,

8. Po kolei – odkrywanie zasady kolejności, szukanie wzorów i uzupełnianie schematów,

9. Coś tu nie gra – rozpoznawanie brakujących elementów ciągów, abstrahowanie, zadania logiczne,

10. Tajemniczy Rzym – wprowadzenie do kodowania, symboliczne przedstawianie informacji, liczby rzymskie,

11. Świątynia matematyki – szyfry c.d., symboliczne przedstawianie informacji, analiza informacji w kategorii prawda/fałsz

12. Zagadkowe szyfry – szyfrowanie i deszyfrowanie informacji, podążanie zgodnie z ciągiem instrukcji,

13. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru,

14. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami,

15. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji

16. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego,

17. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość,

18. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)

19. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności),

20. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d.

21. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel,

22. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych,

23. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d,

24. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności,

25. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów,

26.Wizyta w Szkole – tworzymy szkołę marzeń

27. Powrót do Diax Relax – podchody w świecie Minecraft’a

28. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego,

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 150A – sala na dole
96-100 Skierniewice

Harmonogram 2023/2024