Skierniewice – Programowanie dla zaawansowanych- Piątek 16:00

Pełna cena zajęć: 1520 zł

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1.5 godziny.

Kurs rozpocznie się w październiku 2022 i potrwa do maja/czerwca 2023.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych kurs zostanie zrealizowany w formule online przez trenerów z naszego ośrodka zgodnie z zakładanym harmonogramem i sylabusem. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w zajęciach (miesięczny termin wypowiedzenia).

Zaliczka: 190,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

Plan kursu
1. Witaj świecie – wprowadzenie do komend tekstowych w Minecraft,
2. To mój kawałek podłogi – komendy tekstowe z użyciem zmiennych, wprowadzenie do World Edit,
3. Mam tę moc – zaawansowane komendy tekstowe World Edit, generowanie brył o zadanych parametrach,
4. Back to the basics – wprowadzenie do kodowania tekstowego LUA, zapoznanie z zaawansowanymi robotami,
5. Inteligentni pomocnicy – wprowadzenie pętli FOR, składnia języka LUA, pisanie pierwszych programów,
6. Nieskończone kodowanie – wprowadzenie pętli WHILE TRUE DO oraz warunku IF,
7. Wszystko się łączy – ćwiczenia z użyciem pojęć z poprzedniego spotkania, nadawanie wiadomości sygnałem Morse’a,
sterowanie monitorami,
8. Zmieniaj zmienne – tworzenie zaawansowanych programów z użyciem zmiennych,
9. Ach ci los! – spotkanie powtorkowe, użycie zmiennych losowych,
10. Lucky block – wprowadzenie do tworzenia własnych modów, projektowanie bloków,
11. Magiczne przedmioty – dalsze projektowanie modów, algorytmy i sortowanie,
12. Stwory potwory – zakończenie realizacji własnych modów, kod binarny,
13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru,
www.mindcloud.pl
14. Wąż i żółw – wprowadzenie do języka Python, składnia, wykorzystanie modułu Turtle – proste programy rysujące,
zmienne,
15. Programista rysuje – zaawansowane programy z użyciem modułu Turtle, pętle w języku Python, realizacja własnych
projektów graficznych,
16. Sztuczna inteligencja? – wykorzystanie Python do operacji matematycznych, pisanie programów zgadujących liczbę,
warunki w Python,
17. Wąż w Minecraft – programowanie gry za pomocą Python, zmiana położenia gracza (koordynaty x,y,z) oraz
wpływanie na zmienne bloków (ID),
18. Wąż buduje – programowanie Minecraft za pomocą Python, generowanie brył o zadanych parametrach,
19. Kod na minigry – rozbudowane programy, tworzenie własnych gier w
Minecraft za pomocą Python,
20. Patrz pod nogi! – rozbudowane programy Python, wykorzystanie
modułów Random i Time, funkcje,
21. Wąż i elektronika – zapoznanie z programowaniem mikrokontrolerów,
diody,
22. Muzyka to matematyka – tworzenie „instrumentów” i muzyki przy użyciu
płytki Micro:bit i programowania Python,
23. W to mi graj – pisanie programów Python (quiz) i ich testowanie – z
użyciem mikrokontrolerów,
25. Własny kontroler do gry – sterowanie Minecraft za pomocą płytk
Micro:bit, pisanie gry zręcznościowej,
26. Labirynty intelektu – sterowanie Minecraft za pomocą płytk Micro:bit,
pisanie gry zręcznościowej c.d.,
26. Wielki finał II – podsumowanie semestru, World Painter – tworzenie własnych światów Minecraft

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 150A – sala na dole
96-100 Skierniewice

Harmonogram (arkusz Excel)

PDF
Harmonogram 2022-2023