Skierniewice – Podstawy programowania- Czwartek 17:00

Pełna cena zajęć: 1520 zł

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1.5 godziny.

Kurs rozpocznie się w październiku 2022 i potrwa do maja/czerwca 2023.

W przypadku wprowadzenia obostrzeń epidemiologicznych kurs zostanie zrealizowany w formule online przez trenerów z naszego ośrodka zgodnie z zakładanym harmonogramem i sylabusem. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z udziału w zajęciach (miesięczny termin wypowiedzenia).

Zaliczka: 190,00 

TYLKO 3 WOLNE MIEJSCA!

Plan kursu:

1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego,
2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota,
3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT,
4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT,
5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF,
6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT,
7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach,
8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE,
9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO,
10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji,
11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji,
12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów,
13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru,
14. ZAMEK PROGRAMISTY – wykorzystanie REPEAT, IF, WHILE do rozwiązania zagadek,
15. FABRYKA LOGIKI – wprowadzenie do mechanizmów redstone,
16. TNT Challenge – BRAMKI logiczne i redstone: AND,
17. Być albo nie być? – BRAMKI logiczne i redstone: OR,
18. Trudne decyzje – wprowadzenie konstrukcji ELSE IF,
19. Jeżeli jeżeli? – Rozbudowane programy z IF (warunek w warunku),
20. Zmieniaj zmienne! – zmienne wprowadzenie,
21. Liczby budują – PĘTLA FOR i zastosowanie zmiennych,
22. Las informacji – zaawansowane programy ze zmiennymi,
23. Mój los w Twoich rękach – zmienne losowe,
24. Kreatywny programista – tworzenia autorskich kodów z użyciem wiedzy z całego roku,
25. Spotkanie powtórkowe z całego semestru – konkurs programistyczny,
26. Wielki finał II – spotkanie z programowaniem tekstowym – wprowadzenie do kursu dla
zaawansowanych,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 150A – sala na dole
96-100 Skierniewice

Harmonogram (arkusz Excel)

PDF
Harmonogram 2022-2023