Siedlce – Wstęp do programowania kl. 1-2 (7-8l) Soboty 10:45 do 12:15

Pełna cena zajęć: 1520 zł

190,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

Na zajęciach ze wstępu do programowania dla dzieci ćwiczymy myślenie algorytmiczne (porządkowanie informacji, kodowanie i dekodowanie, planowanie sekwencji działań, rozpoznawanie wzorców, analiza) oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

...