RZESZÓW – WSTĘP DO PROGRAMOWANIA (7 – 8 lat): SOBOTA – 9:45 – 11:15 – PAŹDZIERNIK – CZERWIEC

Pełna cena zajęć: 1540 zł

Zaliczka: 200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

PROGRAM

1. Misja Pitagorasa – wprowadzenie do zajęć, działania na liczbach, zadania logiczne

2. Szukamy kolorów i świateł – analiza informacji (prawda/fałsz), działania na liczbach, obliczanie zapotrzebowania

3. Nie do pary – pojęcie parzystości, określanie cech wspólnych obiektów

4. To co najważniejsze – abstrahowanie, szukanie zależności między obiektami, porządkowanie obiektów ze względu na zadany parametr

5. Zbiórka! – wprowadzenie do zbiorów, porządkowanie danych, kategoryzowanie

6. Kierunek na kierunek – ustalanie położenia obiektów, proste algorytmy z ćwiczeniem kierunków (prawo/lewo)

7. Dwa wymiary – wprowadzenie do współrzędnych x,y

8. Po kolei – odkrywanie zasady kolejności, szukanie wzorów i uzupełnianie schematów

9. Coś tu nie gra – rozpoznawanie brakujących elementów ciągów, abstrahowanie, zadania logiczne

10. Tajemniczy Rzym – wprowadzenie do kodowania, symboliczne przedstawianie informacji, liczby rzymskie

11. Świątynia matematyki – szyfry c.d., symboliczne przedstawianie informacji, analiza informacji w kategorii prawda/fałsz

12. Zagadkowe szyfry – szyfrowanie i deszyfrowanie informacji, podążanie zgodnie z ciągiem instrukcji

13. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru

14. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami

15. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji

16. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego

17. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość

18. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)

19. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności)

20. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d

21. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel

22. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych

23. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d

24. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności

25. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów

26. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego.