RZESZÓW – PODSTAWY PROGRAMOWANIA ( 8 – 10 lat): WTOREK 17:15 – 18:45

Pełna cena zajęć: 1540 zł

Zaliczka: 200,00 

TYLKO 0 WOLNE MIEJSCA!

PROGRAM

1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego
2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota
3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT
4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT
5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF
6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT
7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach
8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE
9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO
10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji
11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji
12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów
13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru
14. ZAMEK PROGRAMISTY – wykorzystanie REPEAT, IF, WHILE do rozwiązania zagadek
15. FABRYKA LOGIKI – wprowadzenie do mechanizmów redstone
16. TNT Challenge – BRAMKI logiczne i redstone: AND
17. Być albo nie być? – BRAMKI logiczne i redstone: OR
18. Trudne decyzje – wprowadzenie konstrukcji ELSE IF
19. Jeżeli jeżeli? – Rozbudowane programy z IF (warunek w warunku)
20. Zmieniaj zmienne! – zmienne wprowadzenie
21. Liczby budują – PĘTLA FOR i zastosowanie zmiennych
22. Las informacji – zaawansowane programy ze zmiennymi
23. Mój los w Twoich rękach – zmienne losowe
24. Kreatywny programista – tworzenia autorskich kodów z użyciem wiedzy z całego roku
25. Spotkanie powtórkowe z całego semestru – konkurs programistyczny
26. Wielki finał II – spotkanie z programowaniem tekstowym – wprowadzenie do kursu dla zaawansowanych.

MindCloud Rzeszów
Rejtana 67
(budynek między Castoramą a Novą, IV piętro)