Olsztyn – Wtorek – 16:45 – 18:15 – Podstawy Programowania

Pełna cena zajęć: 1560 zł

Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Tworzenie algorytmów w języku blokowym LUA. Każde spotkanie to praca z podręcznikiem (bez komputera), nauka kodowania w świecie gry Minecraft i zadania rozwijające cyfrowe kompetencje społeczne.

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym. Spotkania odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny. Dzięki dodatkowym materiałom na naszym kanale YT mogą ćwiczyć zdobyte umiejętności w domu.

 

Zaliczka: 200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

Plan KURSU

1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego,

2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota,

3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT,

4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT,

5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF,

6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT,

7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach,

8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE,

9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO,

10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji,

11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji,

12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów,

13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru,

14. Zamek Programisty – wykorzystanie REPEAT, IF, WHILE do rozwiązania zagadek,

15. Fabryka logiki – wprowadzenie do mechanizmów redstone,

16. TNT Challenge –  BRAMKI logiczne i redstone: AND,

17. Być albo nie być? – BRAMKI logiczne i redstone: OR,

18. Trudne decyzje – wprowadzenie konstrukcji ELSE IF,

19. Jeżeli jeżeli? – Rozbudowane programy z IF (warunek w warunku),

20. Zmieniaj zmienne! – zmienne wprowadzenie,

21. Liczby budują – PĘTLA FOR i zastosowanie zmiennych,

22.  Las informacji – zaawansowane programy ze zmiennymi,

23. Mój los w Twoich rękach – zmienne losowe,

24. Kreatywny programista – tworzenia autorskich kodów z użyciem wiedzy z całego roku,

25. Spotkanie powtórkowe z całego semestru – konkurs programistyczny,

26. Wielki finał II – spotkanie z programowaniem tekstowym – wprowadzenie do kursu dla zaawansowanych,

Wszystkie zajęcia odbędą się w Akademii Małego Programisty, przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego 9, lok. 302, 10-162 Olsztyn

Sprawdź mapę