Out of stock

KSIĄŻENICE – Podstawy programowania – Wtorek – 18:00 – 19:30

Pełna cena zajęć: 870 zł

Na zajęciach zapoznamy się ze składnią oraz podstawowymi konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Uczestnicy będą tworzyć algorytmy w języku blokowym LUA. Na każdym spotkaniu najpierw pracujemy z podręcznikiem, a potem uczymy się podczas gry w Minecraft na mapach edukacyjnych. Grając na serwerze wykonujemy zadania rozwijające cyfrowe kompetencje społeczne.

Kurs rozpocznie się 3 marca 2020.

Zajęcia będą się odbywały w Domowej Świetlicy znajdującej się przy (mapka)

Zaliczka: 200,00 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

 Plan KURSU

1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego,
2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota,
3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT,
4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT,
5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF,
6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT,
7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach,
8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE,
9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO,
10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji,
11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji,
12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów,
13. Wielki finał – powtórka materiału z semestru,

Zajęcia będą się odbywały w Domowej Świetlicy znajdującej się przy (mapka).