Konstancin Jeziorna – P0 – Wstęp do Programowania – sobota 9.00

Pełna cena zajęć: 1600 zł

200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

41,02 zł kosztuje godzina naszych zajęć.

Czyli za 1,5h zegarowej (tyle trwa jedna lekcja) zapłacicie Państwo 61,53 zł. 

Cena za semestr wynosi 800 zł (w tym roku mamy 13 lekcji, czyli więcej niż w poprzednim oraz kursy odbywają się w systemie rocznym).

Tym samym cena za cały rok to 1600 zł – możliwość płatności ratalnych! 🙂

kurs dla dzieci 6-8 lat.

 

Plan KURSU

1. Misja Pitagorasa – wprowadzenie do zajęć, działania na liczbach, zadania logiczne,

2. Szukamy kolorów i świateł – analiza informacji (prawda/fałsz), działania na liczbach,

obliczanie zapotrzebowania,

3. Nie do pary – pojęcie parzystości, określanie cech wspólnych obiektów,

4. To co najważniejsze – abstrahowanie, szukanie zależności między obiektami, porządkowanie

obiektów ze względu na zadany parametr,

5. Zbiórka! – wprowadzenie do zbiorów, porządkowanie danych, kategoryzowanie,

6. Kierunek na kierunek – ustalanie położenia obiektów, proste algorytmy z ćwiczeniem

kierunków (prawo/lewo),

7. Dwa wymiary – wprowadzenie do współrzędnych x,y,

8. Po kolei – odkrywanie zasady kolejności, szukanie wzorów i uzupełnianie schematów,

9. Coś tu nie gra – rozpoznawanie brakujących elementów ciągów, abstrahowanie, zadania logiczne,

10. Tajemniczy Rzym – wprowadzenie do kodowania, symboliczne przedstawianie informacji, liczby rzymskie,

11. Świątynia matematyki – szyfry c.d., symboliczne przedstawianie informacji, analiza informacji w kategorii prawda/fałsz

12. Zagadkowe szyfry – szyfrowanie i deszyfrowanie informacji, podążanie zgodnie z ciągiem instrukcji,

13. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru,

14. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami,

15. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji

16. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego,

17. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość,

18. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)

19. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności),

20. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d.

21. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel,

22. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych,

23. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d,

24. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności,

25. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów,

26. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego,

Dodatkowe informacje

Lokalizacja

Konstancin-Jeziorna

Vendor Information