KATOWICE – WSTĘP DO PROGRAMOWANIA -Przemysłowa 10 – ŚRODA 16.15-17.45

Pełna cena zajęć: 1740 zł

Koszt kursu to 200zł zaliczka + 7 x 220zł płatności miesięczne razem całość 1.740zł.

Na zajęciach ze wstępu do programowania dla dzieci ćwiczymy myślenie algorytmiczne (porządkowanie informacji, kodowanie i dekodowanie, planowanie sekwencji działań, rozpoznawanie wzorców, analiza) oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Zajęcia będą się odbywały w budynku przy ul.Przemysłowa 10 parter. Budynek zlokalizowany jest blisko CH BELG.

200,00 

DOSTĘPNE WOLNE MIEJSCA

Plan KURSU

 1. Misja Pitagorasa – wprowadzenie do zajęć, działania na liczbach, zadania logiczne,
 2. Szukamy kolorów i świateł – analiza informacji (prawda/fałsz), działania na liczbach,

obliczanie zapotrzebowania,

 1. Nie do pary – pojęcie parzystości, określanie cech wspólnych obiektów,
 2. To co najważniejsze – abstrahowanie, szukanie zależności między obiektami, porządkowanie

obiektów ze względu na zadany parametr,

 1. Zbiórka! – wprowadzenie do zbiorów, porządkowanie danych, kategoryzowanie,
 2. Kierunek na kierunek – ustalanie położenia obiektów, proste algorytmy z ćwiczeniem

kierunków (prawo/lewo),

 1. Dwa wymiary – wprowadzenie do współrzędnych x,y,
 2. Po kolei – odkrywanie zasady kolejności, szukanie wzorów i uzupełnianie schematów,
 3. Coś tu nie gra – rozpoznawanie brakujących elementów ciągów, abstrahowanie, zadania logiczne,
 4. Tajemniczy Rzym – wprowadzenie do kodowania, symboliczne przedstawianie informacji, liczby rzymskie,
 5. Świątynia matematyki – szyfry c.d., symboliczne przedstawianie informacji, analiza informacji w kategorii prawda/fałsz
 6. Zagadkowe szyfry – szyfrowanie i deszyfrowanie informacji, podążanie zgodnie z ciągiem instrukcji,
 7. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru,
 8. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami,
 9. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji
 10. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego,
 11. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość,
 12. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)
 13. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności),
 14. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d.
 15. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel,
 16. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych,
 17. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d,
 18. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności,
 19. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów,
 20. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego.

Dodatkowe informacje

Lokalizacja

Katowice

Vendor Information

 • Nazwa: MindCloud Katowice
 • Ośrodek: MindCloud Katowice
 • Adres: Przemysłowa 10
  40-020 Katowice