KATOWICE – WSTĘP DO PROGRAMOWANIA -Przemysłowa 10 – PIĄTEK 16.15-17.45

Pełna cena zajęć: 1740 zł

Koszt kursu to 200zł zaliczka + 7 x 220zł płatności miesięczne razem całość 1.740zł.

Na zajęciach ze wstępu do programowania dla dzieci ćwiczymy myślenie algorytmiczne (porządkowanie informacji, kodowanie i dekodowanie, planowanie sekwencji działań, rozpoznawanie wzorców, analiza) oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Zajęcia będą się odbywały w budynku przy ul.Przemysłowa 10 parter. Budynek zlokalizowany jest blisko CH BELG.

Zaliczka: 200,00 

TYLKO 3 WOLNE MIEJSCA!

Plan KURSU

 1. 1. Misja Pitagorasa – wprowadzenie do zajęć, działania na liczbach, zadania logiczne2. Szukamy kolorów i świateł – analiza informacji (prawda/fałsz), działania na liczbach, obliczanie zapotrzebowania3. Nie do pary – pojęcie parzystości, określanie cech wspólnych obiektów4. To co najważniejsze – abstrahowanie, szukanie zależności między obiektami, porządkowanie obiektów ze względu na zadany parametr

  5. Zbiórka! – wprowadzenie do zbiorów, porządkowanie danych, kategoryzowanie

  6. Kierunek na kierunek – ustalanie położenia obiektów, proste algorytmy z ćwiczeniem kierunków (prawo/lewo)

  7. Dwa wymiary – wprowadzenie do współrzędnych x,y

  8. Po kolei – odkrywanie zasady kolejności, szukanie wzorów i uzupełnianie schematów

  9. Coś tu nie gra – rozpoznawanie brakujących elementów ciągów, abstrahowanie, zadania logiczne

  10. Tajemniczy Rzym – wprowadzenie do kodowania, symboliczne przedstawianie informacji, liczby rzymskie

  11. Świątynia matematyki – szyfry c.d., symboliczne przedstawianie informacji, analiza informacji w kategorii prawda/fałsz

  12. Zagadkowe szyfry – szyfrowanie i deszyfrowanie informacji, podążanie zgodnie z ciągiem instrukcji

  13. Twierdza matematyczna – podsumowanie umiejętności zdobytych w trakcie semestru

  14. Jak w lustrze – wprowadzenie pojęcia symetrii, rozwiązywanie problemów geometrycznych zgodnie z podanymi instrukcjami

  15. Piramida matematyczna – określanie cech figur, ustalanie definicji (cechy obiektów), pisanie i odczytywanie ciągów instrukcji

  16. Latarnia morska – c.d. poznawania figur, wprowadzenie def. kąta prostego

  17. Równy świat – czytanie instrukcji ze zrozumieniem, rozwiązywanie problemów zgodnie z wytycznymi, wprowadzenie pojąć prostopadłość, równoległość

  18. Równa wioska – poszukiwanie informacji, rozwiązywanie problemów nieliniowych (samodzielne tworzenie sekwencji działań)

  19. Kopalnia mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności)

  20. Piramida mnożenia – wprowadzenie do mnożenia, iteracje (powtórzenia, rozpoznawanie regularności) c.d

  21. Reszty nie trzeba – zarządzanie zasobami, optymalizacja decyzji ze względu na podany cel

  22. Wyspa części – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych

  23. Biblioteka – wprowadzenie do ułamków, elementy instrukcji warunkowych c.d

  24. Myśl logicznie – rozwiązywanie zadań logicznych, testowanie przyjętych założeń, poszukiwanie błędów i regularności

  25. Czas na porządki – sortowanie, grupowanie danych, katalogowanie, wyszukiwanie informacji, szukanie optymalnych ścieżek rozwiązywania problemów

  26. Pożegnanie z Pitagorasem – powtórzenie zagadnień z całego kursu, konkurs myślenia algorytmicznego.

...