Out of stock

KATOWICE PIOTROWICE – PODSTAWY PROGRAMOWANIA -Harcerzy Września 1939 nr 5 – ŚRODA 18.00-19.30 2022/2023

Pełna cena zajęć: 1800 zł

Koszt kursu to 1.800zł = 225zł zaliczka + 7 x 225zł płatności miesięczne

 

Warsztaty realizujemy w trybie rocznym, kurs składa się z 26 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu i trwają 1,5 godziny.

Kurs rozpocznie się  po 17 październiku 2022 i potrwa do końca maja 2023.

Na zajęciach zapoznamy się z podstawowymi pojęciami i konstrukcjami logicznymi z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna. Uczestnicy będą tworzyć algorytmy w języku blokowym LUA. Każde spotkanie to praca z podręcznikiem (bez komputera), nauka kodowania w świecie gry Minecraft i zadania rozwijające cyfrowe kompetencje społeczne.
Dzięki dodatkowym materiałom na naszym kanale YT mogą ćwiczyć zdobyte umiejętności w domu.

Zajęcia będą się odbywały w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, Kampus GWSH, 1 piętro sala nr 102.

Zaliczka: 225,00 

BRAK WOLNYCH MIEJSC

Plan KURSU

 

 1. Witaj świecie – wprowadzenie do kodowania blokowego,
 2. Kosmiczna przygoda – proste algorytmy ruchu robota,
 3. Moc pixeli – wprowadzenie pętli REPEAT,
 4. Bob budowniczy – budowanie figur z użyciem REPEAT,
 5. Robo Parkour – wprowadzenie warunku IF,
 6. Kolej na kolej – pisanie kodu z użyciem IF i REPEAT,
 7. Posterunek robotów – wprowadzenie TRUE/FALSE w warunkach,
 8. Do wnętrza ziemi – wprowadzenie pętli WHILE,
 9. Zasobni w zasoby – pętla nieskończona WHILE TRUE DO,
 10. Pyszna zabawa – wprowadzenie funkcji,
 11. Wieża maga – zaawansowane konstrukcje z użyciem funkcji,
 12. Do boju! – konkurs programistyczny, pisanie autorskich programów,
 13. Wielki finał I – powtórka materiału z semestru,
 14. ZAMEK PROGRAMISTY – wykorzystanie REPEAT, IF, WHILE do rozwiązania zagadek,
 15. FABRYKA LOGIKI – wprowadzenie do mechanizmów redstone,
 16. TNT Challenge – BRAMKI logiczne i redstone: AND,
 17. Być albo nie być? – BRAMKI logiczne i redstone: OR,
 18. Trudne decyzje – wprowadzenie konstrukcji ELSE IF,
 19. Jeżeli jeżeli? – Rozbudowane programy z IF (warunek w warunku),
 20. Zmieniaj zmienne! – zmienne wprowadzenie,
 21. Liczby budują – PĘTLA FOR i zastosowanie zmiennych,
 22. Las informacji – zaawansowane programy ze zmiennymi,
 23. Mój los w Twoich rękach – zmienne losowe,
 24. Kreatywny programista – tworzenia autorskich kodów z użyciem wiedzy z całego roku,
 25. Spotkanie powtórkowe z całego semestru – konkurs programistyczny,
 26. Wielki finał II – spotkanie z programowaniem tekstowym – wprowadzenie do kursu dla zaawansowanych,

Zajęcia będą się odbywały w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 1939 nr 5, Kampus GWSH, 1 piętro sala nr 102.