fbpx

Nauka nowego języka – rozegraj to mądrze

Wszyscy wiemy, że znajomość języków w dzisiejszym świecie-a angielskiego w szczególności- jest kluczowa dla efektywnego działania. Od szukania interesujących nas informacji na zagranicznych stronach internetowych i forach począwszy, przez wakacje poza granicami kraju aż po pracę w międzynarodowym zespole – angielski jest w powszechnym użyciu.

Nic więc dziwnego, że rodzice poszukują jak najbardziej efektywnych sposobów nauczania dla swoich dzieci. Okazuje się jednak, że klasyczna metoda „papier i ołówek” nie zawsze przynosi oczekiwane rezultaty, nawet pomimo szczerych chęci i ciężkiej pracy włożonej w naukę zarówno przez dziecko jak i przez nauczyciela.

Warto się zastanowić, dlaczego tak jest? Dziecko uczy się nowych umiejętności przede wszystkim poprzez działanie i interakcję z innymi. Ważne jest też, by nauce przyświecał pewien cel – najlepiej istotny dla ucznia i niezbyt odległy w czasie. Odczuwanie emocji takich jak radość czy ekscytacja również wzmacnia zapamiętywanie informacji, ponieważ są one postrzegane przez mózg jako wyjątkowe i przyjemne. Aktywne działanie w procesie uczenia się pomaga dziecku rzeczywiście zrozumieć badane zagadnienie, m.in. dlatego, że ma okazję do popełniania błędów, co sprzyja rozumieniu reguł i wzmacnia zapamiętywanie. Korzystna jest też interakcja z dorosłymi i rówieśnikami – człowiek jako istota społeczna przykłada dużą wagę do bodźców związanych ze społecznością.

Wracając do pytania, czemu klasyczne metody nauczania języka obcego nie zawsze przynoszą oczekiwane efekty? Niestety w metodach tych często brakuje wyżej wymienionych elementów, dzieci nie rozumieją po co tak naprawdę mają się uczyć nowego języka, do zajęć wkrada się rutyna i nie dostarczają one pozytywnych emocji a zarazem często wzmacniają one raczej bierną niż aktywną postawę uczestników. Próbując zaradzić tym problemom specjaliści od edukacji skierowali swą uwagę na gry komputerowe.

Nie od dziś wiadomo, że gry to coś, co przyciąga najmłodszych i potrafi zająć ich uwagę na długi czas.

Gry dostarczają stymulacji, motywują dziecko do działania, są interaktywne i wzbudzają pozytywne emocje, zatem odwzorowują naturalny styl uczenia się dziecka. Dodatkowo posługiwanie się językiem angielskim jest często konieczne do zrozumienia tego, co dzieje się w grze, o czym mówią postaci i do przechodzenia na wyższy poziom gry. Szczególnie efektywne wydają się gry, które posiadają fabułę z elementami dialogu-żeby zrozumieć co się dzieje, trzeba znać język. Co więcej, słownictwo pojawiające się w grach jest lepiej zapamiętywane, ponieważ nie jest oderwane od kontekstu-łatwiej jest zapamiętać, jak nazywał się przedmiot, który należało zdobyć w grze aby wygrać misję, niż zapamiętać „suche” słówko poznane w podręczniku. Z doświadczeń nauczycieli języka z ostatnich lat wynika, że dzieci lepiej przyswajają sobie materiał jeśli cel ich działań jest dla nich jasny i zrozumiały. Doświadczenie użyteczności angielskiego przy graniu może uzmysłowić mniej zmotywowanym dzieciom, że język ten jest rzeczywiście przydatny i że zetkną się z nim w życiu codziennym. Kolejną korzyścią jest fakt, że granie jest mniej stresogenną sytuacją, niż klasyczna nauka języka, ponieważ kładzie nacisk na osiągnięciu celu i zabawie a nie na podręcznikowej poprawności. Niestety klasyczna forma nauczania często prowadzi do blokad językowych u dzieci, które są wrażliwe na ocenę i boją się popełniać błędy. Gry komputerowe mogą znieść tę blokadę, przy jednoczesnym zmotywowaniu do osiągnięcia celu. Nie oznacza to oczywiście, że dziecko się nie uczy – by efektywnie uczestniczyć w grze musi przecież używać i rozumieć zarówno słowa jak i gramatykę.

Jak skutecznie połączyć granie z efektywną nauką?

                                                                                                                                                                                                               

Spójrzmy na najnowszy kurs od MindCloud – Gaming English. Łączy on przygotowanie teoretyczne oferowane przez klasyczne zajęcia z praktyką i emocjonalnym zaangażowaniem płynącym z grania. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim a ich główną osią jest wspólna gra w Stardew Valley. Na początku każdych zajęć grupa pod okiem trenerów zbiera informacje, które będą potrzebne do grania. W tym czasie dzieci ćwiczą wymowę, uczą się słownictwa i wyszukiwania potrzebnych informacji. Następnie następuje „gwóźdź programu”- młodzi odkrywcy zasiadają do gry i realizują scenariusze przygotowane specjalnie na dane zajęcia. W trakcie rozgrywki trenerzy udzielają dzieciom wskazówek i pytają o przebieg gry – a wszystko to toczy się po angielsku, sprawiając, że użycie języka staje się naturalne. Pod koniec zajęć następuje część quizzowa zawierająca słówka, która pojawiły się w trakcie danej sesji, co pozwala dzieciom utrwalić słowa, które właśnie poznały.

Taka forma zajęć pozwala uczestnikom kursu na ćwiczenie pisania, słuchania czytania i mówienia po angielsku w sposób naturalny i angażujący poznawczo przy jednoczesnym pobudzaniu ich motywacji do kontynuacji nauki. Taka edukacja jest nie tylko skuteczna ale też przyjemna.