fbpx

Jak zwiększyć potencjał intelektualny Twojego dziecka gdy ciągle siedzi przed komputerem?

Współczesny rodzic musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami wychowawczymi – jednym z nich jest stosunek do nowych technologii i świata cyfrowego. Czas spędzony przy komputerze może sprzyjać rozwojowi poznawczemu dziecka. Wystarczy, że będzie spędzony mądrze – nie na graniu czy oglądaniu filmików, a na nauce programowania.

Sposób, w jaki czynność programowania (ale też czytania cudzego kodu i wyszukiwania w nim błędów) oddziałuje na mózg jest przedmiotem wielu badań z dziedziny neuronauki. Naukowcy próbują odpowiedzieć na takie pytania, jak: Czy mózgi programistów/ek i osób, które nie kodują różnią się od siebie? Czy programowanie sprzyja rozwojowi inteligencji?

Odpowiedzi na niektóre z tych pytań okazują się zaskakujące. Badanie z 2014 roku przeprowadzone przez Siegmund i in. wykazało[1], że podczas czytania kodu i poszukiwania błędów w mózgu dochodzi do aktywacji obszarów związanych z pamięcią roboczą, uwagą i przetwarzaniem języka. Zatem kodowanie może mieć związek nie tylko z tak zwanymi „twardymi zdolnościami” ale też umiejętnościami językowymi! 

Czy zatem ucząc się programować stajemy się automatycznie inteligentniejsi? Odpowiedź na to pytanie nie jest taka oczywista. Jeśli spędzimy długie godziny na pisaniu pętli i tworzeniu funkcji, nie oznacza to wcale, że mamy IQ wyższe od nieprogramującej osoby. Jednak faktem jest, że nauka programowania jest  wyśmienitym, wieloaspektowym treningiem poznawczym.

Ci, którzy uczą się programowania na ogół uzyskują wyższe wyniki w testach zdolności poznawczych.

I choć nauka programowania niekoniecznie wpływa na to ile myślimy, ma wpływ na to jak myślimy. Decyduje o nabytych sposobach przetwarzania informacji do tego stopnia, że ma znaczenie jaki język programowania poznamy

jako pierwszy. Dlaczego? Różne języki programowania w różny sposób definiują struktury danych i wymagają różnych algorytmów-ten, którego nauczymy się jako pierwszego dyktuje nasz sposób myślenia o danych. Myślenie to z kolei przenosi się na inne sfery i zagadnienia, związane nie tylko z programowaniem. Jakie to mogą być zagadnienia? Na przykład matematyczne.                                                                                                                                             

 

Kodowanie pozwala na wizualizację abstrakcyjnych problemów i zaaplikowanie ich w praktyce, a także uczy poszukiwania optymalnych wyników, dzięki czemu nauka staje się nie tylko łatwiejsza ale też przyjemniejsza.

Kto z nas nie lubi czuć się odkrywcą wspaniałych rozwiązań? Ma to szczególną wartość w przypadku procesu uczenia się dzieci.

 

Programowanie pozwala też na ćwiczenie formułowania hipotez i sprawdzania ich metodą prób i błędów, co znajduje swoje zastosowanie w praktycznie każdej twórczej dziedzinie życia.

Kodowanie rozwija też wiele funkcji potrzebnych w innych obszarach, związanych  nie tylko z nauką. Uczy cierpliwości, wytrwałości w poszukiwaniu rozwiązań, kształtuje odporność na początkowe niepowodzenia, wzmacnia umiejętność traktowania błędów jako okazji do nauki i wyciągania z nich wniosków.

Czy zatem warto aby Twoje dziecko uczyło się programowania, jeśli nie jesteśmy pewni, czy będzie się tym chciało zajmować w przyszłości?

Tak, jak najbardziej! To najlepszy sposób na mądre wykorzystanie czasu dziecka przed monitorem.