fbpx

Druk 3D dla dzieci

Druk 3D to jedna z najbardziej innowacyjnych i najszybciej rozwijających się branż – jest jednym z obszarów nowych technologii, w których Polska wyrasta na międzynarodowego lidera. Polscy przedsiębiorcy mają około 10% udziałów na światowym rynku druku 3D – wg. prozgnoz jego wartość sięgnie w 2018 roku 16,2 mld dol., co oznacza średni roczny wzrost o 45,7%. Jest to technologia przyszłości, której znajomość będzie kluczowa dla dalszego dla rozwoju polskiej gospodarki.

 

Z druku przestrzennego korzystają firmy z różnych branż. Firma Dell zakupiła od polskich producentów 5 tys drukarek 3D. Boeing we własnych lokalizacjach drukuje przestrzennie około 300 podzespołów, m.in. części zamienne. Pozytywnie testy drukowania niezbędnych komponentów wykonano na Międzynarodowej Stacji Orbitalnej. Pracuje się nad drukiem 3D budynków oraz jego zastosowaniem w medycynie (protezy, druk w komórkach macierzystych). Technologia ta staje się także coraz tańsza i coraz bardziej dostępna dla osób prywatnych. W domowych warunkach druk 3D pozwala wyprodukować makiety architektoniczne, modele, przedmioty codziennego użytku, elementy umeblowania, produkty ceramiczne, ozdoby, zabawki, a nawet czekoladki czy części garderoby.Istotnym czynnikiem dla dalszego rozwoju rynku druku 3D jest dostępność wykwalifikowanej kadry – osób posiadających umiejętności modelowania przestrzennego i obsługi zaawansowanego sprzętu. Kompetencje te należy kształtować od najwcześniejszych lat, angażować młodzież w projekty o charakterze STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math). Należy inspirować wchodzące na rynek pracy pokolenia do rozwoju w obszarze innowacji i uświadamiać możliwości płynące z umiejętności posługiwania się nowymi technologiami.

 

Druk 3D a edukacja

Druk 3D powinien być elementem nowoczesnej edukacji – jest to narzędzie uniwersalne, zarówno ze względu na nieograniczone możliwości tworzenia jak i potencjał edukacyjny. Praca w programach graficznych, modelowanie 3D to nauka myślenia przestrzennego, praca z niedostępnymi w inny sposób materiałami, kształtowanie postaw „design-thinking”, możliwość doświadczenia przez uczniów pełnego procesu tworzenia innowacji – od koncepcji, poprzez prototypowanie i testy, do realizacji. Dla nauczycieli druk 3D to dostęp do szeregu modeli edukacyjnych (biologicznych, chemicznych, historycznych) oraz możliwość aranżacji lekcji uczących współpracy w grupie (wspólne tworzenie i konstruowanie modeli) i pracy projektowej (np. makiety geograficzne, instalacje edukacyjne z zakresu fizyki). W projekty edukacyjne z użyciem druku 3D inwestuje rząd USA, Japonii i Chin (gdzie do szkół podstawowych trafi ponad 400 000 drukarek). W warunkach polskich druk 3D jest wciąż mało znaną innowacją. Barierą dla szkół są wysokie koszty urządzeń – istnieje jednak duża potrzeba kształcenia młodych w tym zakresie, działań świadomościowych związanych z wyborem dalszej ścieżki kształcenia (promowanie wyższej edukacji technicznej), jak i opracowania autorskich programów z wykorzystaniem możliwości tej technologii oraz upowszechniania informacji o możliwościach dydaktycznych jakie ze sobą niesie.