fbpx

5 cech wyróżniających trenera MindCloud

Podstawą naszej firmy bez dwóch zdań są nasi trenerzy.

To oni prowadzą zajęcia, przekazują wiedzę, którą przygotowaliśmy dla naszych kursantów i dbają o to, by poza umiejętnościami technicznymi nasi mali klienci zostali objęci odpowiednią opieką i uczyli się radzenia sobie z często niełatwymi emocjami, takimi jak frustracja wynikająca z napotkanych trudności.Można sobie zadać pytanie, jak wybieramy te osoby, które są obarczone tak odpowiedzialnymi zadaniami? W jaki sposób upewniamy się, że są wyposażeni w potrzebną wiedzę i wcale nie pospolite umiejętności? Jeśli chcesz się przekonać, czytaj dalej.

1)Trener MindCloud jest nie tylko nauczycielem ale i wychowawcą

Trenerzy MindCloud są osobami zatrudnianymi nie tylko ze względu na swoją pasję do gier ale przede wszystkim ze względu na wartości merytoryczne, które są w stanie wnieść do zajęć. W MindCloud uważamy, że poza umiejętnościami technicznymi bardzo ważne jest, aby nasi trenerzy mieli też zaplecze pedagogiczne. Dlatego selekcjonując potencjalnych trenerów wybieramy osoby, które mają wykształcenie informatyczne bądź związane z pedagogiką tak, abyśmy zawsze mogli dobrać na zajęcia trenerów, których umiejętności będą się uzupełniały.

2)Trener MindCloud odbywa specjalne szkolenie

Każdy trener MindCloud przechodzi obowiązkowy kurs z zajęć, które będzie prowadzić. Podczas kursu trenerzy są zapoznawani z sposobem nauczania, wykorzystywanymi narzędziami oraz są uczulani na potrzeby i potencjalne trudności uczestników zajęć. Poza częścią dotyczącą zawartości merytorycznej kursu, kandydaci na trenerów muszą zmierzyć się z częścią dotyczącą zagadnień pedagogicznych-omawiane są trudne sytuacje na kursach, techniki mediacji i rozwiązywania kryzysów. Naturalnym bowiem jest, że dzieci mogą czasem odczuwać frustrację czy złość w trakcie zajęć-naszym zadaniem jest pokazać im, jak radzić sobie z tymi emocjami i przekuć je w coś produktywnego.

3)Trener MindCloud jest certyfikowany

Zanim trenerzy rozpoczną swoją przygodę z prowadzeniem kursów obowiązkowo muszą zdać egzamin trenerski – w jego trakcie muszą się wykazać wiedzą z zakresu programowania i pedagogiki, udowadniając, że znają Minecraft i umieją rozwiązywać sytuacje konfliktowe. Dopiero zdanie tego egzaminu sprawia, że kandydat zostaje zaaprobowany i dołącza do społeczności trenerów MindCloud.

4)Trener MindCloud stale się dokształca

Trenerzy MindCloud mają dostęp do wielu materiałów pozwalających im na pogłębianie ich wiedzy i umiejętności. Dzięki temu mamy pewność, że są zawsze na bieżąco i są przygotowani do prowadzenia zajęć na najwyższym poziomie. Jest to też konieczne dlatego, że stale urozmaicamy i ulepszamy nasze kursy – nasi trenerzy są świadomi tego, że muszą podążać za tymi zmianami i rozwijać się wraz z firmą.

5)Trener MindCloud nigdy nie jest sam

Poza wysokimi wymogami stawianymi naszym trenerom zapewniamy im też wsparcie – jest to nie tylko sprawiedliwe ale też sprawia, że trenerzy czują się docenieni i zależy im na wykonywanej pracy. Łączymy naszych trenerów na grupach społecznościowych tak, aby w razie trudności czy wątpliwości zawsze mogli zasięgnąć rady pozostałych trenerów. Trenerzy otrzymują też wsparcie ze strony naszego biura i są zachęcani do zgłaszania uwag – czy to krytyki czy pomysłów na ulepszenie naszych kursów.